Classes de Música a Tarragona per a totes les edats

clases de iniciación en la música para niós de 1 a 3 años

Petits Músics

 

Per a nens entre 1 a 3 anys acompanyats d’un adult (pares o avis) i el seu propòsit és afavorir el desenvolupament cognitiu de l'alumne, el seu ritme i coordinació i per aprendre a compartir i interaccionar amb altres nens de la seva edat.

 

Sensibilització i Iniciació en la música

Per a nens fins a 7 anys

Les classes de sensibilització i iniciació estan destinades a alimentar l’interès de l'alumne per la música, ajudar-lo a trobar l'instrument a través de qual s'expressa millor.
A través de jocs, activitats i audicions fomentem l'aprenentatge que barreja eficiència i diversió. Les classes inclouen la iniciació a la teoria musical i el desenvolupament de l'escolta analítica de la música.

 

Nivell elemental

a partir de 8 anys

 

Les classes de nivell elemental continuen la tasca de les etapes prèvies, amb l'objectiu d'ajudar l'alumne a dominar les tècniques principals a l'instrument triat, la tècnica vocal i els coneixements musicals que necessita tant a nivell teòric com pràctic.

 

Classes de nivell mitjà per a nens a partir de 12 anys

 

Les nostres classes de nivell mitjà estan dedicades als nens que ja superen el nivell elemental. En el nivell mitjà nostre objectiu és ampliar els coneixements teòrics proporcionant els coneixements necessaris per poder seguir cap a un grau superior o la via professional.

També poden seguir el curs els alumnes que simplement volen ampliar els seus coneixements i afinar la seva tècnica sense voler triar la música com a professió ni perseguir un grau superior en música.

Classes per adults

Des d'iniciació - fins avançat

 Oferim classes de música per a adults en tots els nivells. No es necessiten coneixements previs (i aquest cas començant per un nivell d'iniciació).

Les classes intermèdies i avançades s'adrecen a alumnes que volen ampliar els seus coneixements de teoria musical i millorar la seva tècnica tant com a aficionat o com a músic professional.

L'ensenyament es personalitzarà a l'alumne de manera individual segons les seves necessitats per nivell i aptituds.

Oferim també l'opció de participar en grups vocals o instrumentals per millorar les habilitats necessàries per tocar o cantar en grups musicals o grups corals.

 

Classes de Música de a Tarragona per a totes les edats

Contacta amb nosaltres per a més informació i inscripcions