Llenguatge musical i teoria musical

Més de 35 anys formant alumnes en llenguatge musical

Teoria musical el llenguatge musical

La música representa un llenguatge en si, però o llenguatge diferent, el llenguatge dels sons.

El llenguatge musical té el seu propi alfabet (notes i símbols) i el seu propi estil d'escriptura (el pentagrama).

A les classes de llenguatge musical o teoria musical de la nostra escola de música L'Estudi de Música a Tarragona oferim als alumnes els coneixements necessaris per entendre el llenguatge musical, la lectura de música i la base teòrica que dóna suport a la música.

 

Els nens i el llenguatge musical

La importància del llenguatge musical en edats primerenques

 

La introducció del llenguatge musical a l'etapa infantil facilita el desenvolupament de la ment creativa, analítica i la comunicació.

La música és un bon mitjà perquè el nen vagi experimentant el descobriment de coses noves, aprendre de forma estructurada però divertida i donar els primers passos en el pensament creatiu.

La música, el ritme, els primers contactes amb els instruments musicals són totes activitats divertides que permeten el nen treballar tant les seves àrees cognitives com motors, creatives i socials.

Introduir les activitats educatives musicals a primerenca edat té els avantatges de fomentar la relació afectiva, esperit creatiu, acostumar el nen a la presència de grup i la sensació de pertànyer a un grup social, millora la coordinació, millora l'escolta activa i analítica, el control de la veu, la comunicació tant verbal com no verbal (expressió corporal).

La música ha de ser introduïda a la més primerenca edat possible, tenint diversos estudis que confirmen que la música activa i per tant ajuda a el desenvolupament de les dues hemisferis cerebrals (associats a el pensament analític i creatiu respectivament).

Desenvolupar el sentit del ritme té també els seus avantatges fisiològics no només psicològics. El ritme ajuda a desenvolupar les habilitats psicomotrius, coordinació i equilibri.

Altres efectes de les activitats escolars musicals en grup són l'augment de l'autoestima i la iniciació en activitats socials amb nens d'edats similars.

Les etapes de l'educació musical inclouen:

  1. Aprendre a reconèixer i conèixer la música, conèixer els instruments musicals.
  2. Aprendre a utilitzar els coneixements adquirits
  3. Aprendre a compartir, ser part de el grup i col·laborar
  4. Aprender a formar una personalidad musical propia (creatividad)

Començant per l'escolta i imitació, l'educació musical infantil ajuda el nen a desenvolupar-se com a músic i persona. Tan sols amb aquests aspectes bàsics ja estem facilitant el desenvolupament de la seva capacitat auditiva, capacitat cognitiva, l'ús de la memòria, la concentració, habilitats de comunicació i creativitat. Començant aquestes pràctiques d'hora en grups d'edats similars també tindrà els avantatges de treure la por a el grup, desenvolupar les habilitats socials i l'autoestima, disciplina i respecte.

 

 

Adquirir o millorar coneixements de teoria musical?

Aprèn el llenguatge musical a l'escola de música de Tarragona L'Estudi