Formació musical en escoles generals

Classes de música per a alumnes de primària i secundària que el trien com a activitat extraescolar

Formació musical en escoles generals

Des del Curs 2014-15 hem iniciat un projecte de portar la formació musical a les escoles de primària i secundària que ho desitgin en forma d'activitats extraescolars.
Els alumnes que participen tenen un contacte diferent amb la música a més del que ja tenen a l'escola de primària o secundària.
Es potencia la disciplina i la paciència: Per aprendre a tocar un instrument primer cal practicar i cometre molts errors s'aprèn. 
Els alumnes d'aquestes activitats extraescolars segueixen el mateix mètode d'aprenentatge que l'Estudi, sempre d'una manera lúdica i respectuosa.
A més durant el curs escolar participen en concerts i activitats musicals que organitza l'Estudi de Música i poden participar en els nostres grups corals i instrumentals

Actualment fem classes a l’Escola Joan XXIII de Bonavista i al Col·legi de les Carmelites.

 

Contacta amb nosaltres per a més informació i inscripcions